Lên đời GTX 10xx ngay hôm nay!

- Khuyến mãi đặc biệt tại Phong Cách Xanh

GTX 1080

Giảm ngay 1.200.000đ
Xem các sản phẩm GTX 1080

GTX 1070

Giảm ngay 800.000đ
Xem các sản phẩm GTX 1070

GTX 1060

Giảm ngay 400.000đ
Xem các sản phẩm GTX 1060

Điều kiện tham gia: ráp PC tại Phong Cách Xanh với tối thiểu:

Thông số cơ bản

GTX

1080

Cấu trúc: Pascal

Bộ nhớ:  8 GB GDDR5X

GTX

1070

Cấu trúc:  Pascal

Bộ nhớ:  8 GB GDDR5

GTX

1060

Cấu trúc:  Pascal

Bộ nhớ:  3 GB hoặc 6 GB GDDR5